विनाभिसा गैरकानूनी रूपमा कुवेतमा बस्दै आएका विदेशी कामदारहरूलाई जरिवाना सम्बंदी अत्यन्त जरुरी सूचना

कुवेत सरकारले मिति १० जनवरी २०१६ को सूचना अनुरूप आवासीय कानून उल्लंघन गरी विनाभिसा गैरकानूनी रूपमा कुवेतमा बस्दै आएका विदेशी कामदारहरूलाई जरिवाना (Fine) तिरेर आफ्नो देश फर्कन वा भिसा लगाएर कुवेत बस्न पाउने व्यवस्थाको सम्बन्धमा निम्न अनुसारको व्यवस्था रहेको जानकारी गराईन्छः कम्पनी तथा रोजगारदाताको घरबाट भागेको भनी मुद्दा/उजुरी परेका (Run Away Case भएका) तथा आपराधिक गतिविधि तथा अन्य कुनै कसुरमा

अत्यन्त जरुरी सूचना

कुवेत सरकारले मिति १० जनवरी २०१६ मा आवासीय कानून उल्लंघन गरी विनाभिसा गैरकानूनी रूपमा कुवेतमा बस्दै आएका विदेशी कामदारहरूलाई जरिवाना (FINE) तिरेर आफ्नो देश फर्कन वा भिसा लगाएर कुवेत बस्न पाउने गरी आममाफीको घोषणा गरेको हुनाले गैरकानूनी रूपमा कुवेतमा कार्यरत सम्पूर्ण नेपाली कामदारूलाई नजीकैको भिसा कार्यालय/विभाग (Residency Affairs Department)  मा गएर जरिवाना (FINE) तिरी नेपाल फर्कन वा भिसा लगाएर कुवेतमा

Residency data update गर्नुपर्ने अत्यन्त जरुरी सूचना

कुवेत सरकारको आवास विभाग (General Department of Residency Affairs of the Ministry of Interior ) का अनुसार सन् २०१४ को डिसेम्बर २३ देखि कुवेतमा कार्यरत सम्पूर्ण कामदारहरुलाई कुवेतको General Department of Residency Affairs मा आफ्नो पासपोर्ट तथा Residency को data update  गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको र हालको रेकर्ड अनुसार करिब ३६०० नेपाली कामदारहरु यसरी आद्नो पासपोर्ट तथा Residency को विवरण