Last Updated: June 30, 2015

रोजगार सम्बन्धि जान्नै पर्ने कुरा वैदेशिक रोजगारीमा कुवेत अाउने कामदारहरूले जान्नैपर्ने कुराहरू


Download file for more info: वैदेशिक रोजगारीमा कुवेत आउने कामदारहरूले जान्नैपर्ने कुराहरू.pdf


Check your mail

Username:
Password:

Contact

Embassy of Nepal
Villa no. 514, Street no. 13
Block no. 8, Jabriya, Kuwait
Tel No.: 00965-25321603, 25321604
Fax No.: 00965-25321628, 25321601

Email: info@nepembku.org

Website: http://www.nepembku.org

Consular hours: 9.00 to 13.00